Disclaimer & Privacy

De inhoud van deze website heeft een zuiver informatief karakter en bevat geen juridisch noch professioneel advies. Stel geen vertrouwen in de informatie die deze website vermeldt zonder het advies in te winnen van een behoorlijk gekwalificeerd accountant of belastingconsulent die vertrouwd is met uw bijzondere omstandigheden. RM Accountants & Belastingconsulenten BVBA is niet aansprakelijk voor de informatie die deze website bevat, noch voor de juistheid of volledigheid ervan, en wijst alle aansprakelijkheid in verband met deze informatie af.

Tenzij anders vermeld is RM Accountants & Belastingconsulenten BVBA de eigenaar van het copyright en het databankrecht van deze website en de inhoud ervan. Geen enkel deel van deze website mag onder enige materiële vorm (fotokopie of elektronische opslag in enig medium en al dan niet tijdelijk of toevallig voor enig andere gebruik van deze publicatie inbegrepen) worden openbaar gemaakt, verspreid, overgenomen, hergebruikt noch gereproduceerd, tenzij wettelijk toegestaan.

RM Accountants & Belastingconsulenten BVBA behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde te herzien door op deze website een nieuwe versie ervan te publiceren. Gelieve daarom deze pagina geregeld op wijzigingen na te kijken. Onze diensten worden aangerekend op uurbasis waarbij het tarief varieert naargelang de complexiteit van de opdracht en de ervaring van de medewerker.