Zelfstandige worden ?

De eenmanszaak is de eenvoudigste vorm om de uitoefening van een activiteit te beginnen: de te vervullen formaliteiten zijn immers beperkt. De natuurlijke persoon die een activiteit in eigen naam uitoefent is onderworpen aan de sociale zekerheid voor zelfstandigen en wordt belast in de personenbelasting. We zetten voor u even de voordelen en nadelen op een rij:

Voordelen:

  • Geen enkele vereiste inzake minimumkapitaal;
  • De eenvoudigste juridische vorm;
  • De formaliteiten (en dus de kosten) zijn beperkt;
  • De ondernemer kan alles alleen beslissen en dient dus geen rekenschap geven van beheer aan aandeelhouders, wat hem toelaat snel te reageren;
  • geen jaarrekening publiceren;
  • hij beschikt over de totale winst;
  • boekhouding is vereenvoudigd (enkel kosten en opbrengsten).

Het (grootste) nadeel:
Onbeperkte aansprakelijkheid op eigen (roerende en onroerende, huidige en toekomstige) goederen voor de betaling van de ondernemingsschulden.  Om problemen hieromtrent te vermijden is het tussen handelaars gebruikelijk een huwelijkscontract met scheiding van goederen af te sluiten.  Tevens is het belastingsstelsel minder gunstig dan bij vennootschappen.