Klassieke boekhouding

Wij bieden u ook een klassieke boekhouding (vereenvoudigd, forfaitair of dubbele boekhouding).
Al dan niet via een onlineverbinding. Met:

  • volledig geïntegreerde analyse
  • input in uw eigen of onze systemen
  • de bijhorende rapporten en aangiften

Na afloop van het boekjaar zorgen we voor alle wettelijke formaliteiten:

  • de jaarrekening neerleggen (balans, resultatenrekening en toelichting)
  • bijstand bij de verslagen, naar aanleiding van de jaarvergadering
  • aangifte indienen, in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting

Hulp nodig bij uw administratie? Onze boekhouders helpen u graag.