Fiscaal advies en optimalisatie

Iedere onderneming is anders. Toch stelt iedere ondernemer dezelfde vraag: hoe kan ik op de meest gunstige manier fiscaal optimaliseren ?
Bij RM Accountants & Belastingconsulenten overlopen we met u de mogelijkheden om dit doel te realiseren.  Dit alles uiteraard binnen de krijtlijnen van de wet.

Fiscaal optimaliseren is immers een samenspel van tarieven en heroriënteren van inkomsten.  Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99 % en dit ongeacht de hoogte van het belastbaar inkomen.  Als we dit vergelijken met het tarief in de personenbelasting, waar u vanaf een bruto belastbaar inkomen van 35 060 EUR al aan een tarief van 50 % wordt belast (zonder rekening te houden met de sociale bijdragen, à rato van 22 %, en de gemiddelde Belgische gemeentebelasting, à rato van 7 %, dan is hier al een pak mee gezegd.

Bij RM Accountants gaan we voor "Fiscale Globale Optimalisatie", m.a.w. we bekijken het globale kostenplaatje, zowel op vlak van: 


  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • sociale bijdragen
  • BTW

Want ook hier geldt weer wat voor de ene persoon een goede oplossing is, is dit niet noodzakelijk voor iemand anders.  Meer dan ooit gaat het hier om maatwerk.

Ook uw onderneming verdient maatwerk. Bel RM accountants gerust even op.