Controle- en expertiseopdrachten

Wat RM accountants voor u doen als (externe) accountant:

  • verifiëren en corrigeren, van boekhoudstukken en de informatie 
in sociale en milieu-aangelegenheden
  • privé- en gerechtelijke expertise
  • administratie en boekhouden organiseren
  • wettelijke controle op fusies, splitsingen, omzettingen en 
vereffeningen van vennootschappen
  • bijstand bij het herstel van ondernemingen (gerechtelijk akkoord)
  • waardering van ondernemingen en aandelen van ondernemingen
  • financieel plan uitwerken
  • een vennoot bijstaan of vertegenwoordigen in zijn 
onderzoeks- en controlegebied